Pressmeddelande

CHOSA Oncology AB’s poster Predictive biomarker for cisplatin in prospective phase 2 of liposomal cisplatin in metastatic breast cancer antagen till ASCO’s årliga möte

Apr 11, 2023

CHOSA Oncology AB, ett läkemedelsföretag i klinisk fas somutvecklar nya onkologiska terapier tillsammans med läkemedelsspecifikt diagnostikverktyg DRP® för personlig cancervård, tillkännagav idag, 11 April 2023, att en sammanfattning med titeln ' Predictive biomarker for cisplatin in prospective phase 2 of liposomal cisplatin in metastatic breast cancer' har antagits för en posterpresentation vid världens största och prestigefyllda cancerkonferens American Society of Clinical Oncology (ASCO) årliga möte i juni 2023 i Chicago, USA.

VD Peter Buhl kommer att presentera postern vid ASCO-mötet (som kommer vara både fysiskt och digitalt) som äger rum den 2-6 juni på McCormick Place i Chicago. Postern kommer visar slutliga data från en klinisk fas 2-studie som utvärderar förmågan hos diagnostikverktyget DRP® för cisplatin, att prospektivt identifiera patienter med metastaserad bröstcancer som sannolikt kommer att svara på behandling med LiPlaCis®, en riktad liposomal formulering av cisplatin. Studien genomfördes i samarbete med sjukhus i Danmark. CHOSA Oncology har inlicensierat världsomspännande rättigheter till LiPlaCis-programmet och dess diagnostikverktyg DRP som tillsammans heter iCIP™.

Posterpresentationens detaljer:

Poster: “Predictive biomarker for cisplatin in prospective phase 2 of liposomal cisplatin in metastatic breast cancer.”
Författare: Nielsen, D., Jakobsen, E,H., Langkjer, S.T., Danoe, H., Balslev, E., Knoop, A., … Lassen, U.N.
Poster nummer: 3130
Ämne: Developmental Therapeutics—Molecularly Targeted Agents and Tumor Biology
Datum & tid: 2023-06-03, kl: 8-11l (lokal tid)


Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-11 13:00 CET.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering

 

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatinbehandlingen.

I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar. CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre total överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA
Oncology.

LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.