Pressmeddelande

CHOSA-teamet kommer delta på ASCO och presentera fas II-data från iCIP-studien

Feb 15, 2023

CHOSA har skickat in en sammanfattning som presenterar kliniska data från den första prediktiva biomarkören för cisplatin och LiPlaCis vid metastaserad bröstcancer till ASCO (American Society of Clinical Oncology). CHOSA-teamet kommer delta ASCO som utgör en del av affärsutvecklingen, genom att träffa intresserade partners.

Kraftigt förbehandlade bröstcancerpatienter i sent skede (oavsett subtyp) utgör en enorm behandlingsutmaning. Cisplatin fungerar på vissa patienter men diskvalificeras ofta på grund av toxicitet. LiPlaCis® är en liposomal formulering under utveckling, som använder den sPLA2-utlösta frisättningen av cisplatin direkt på tumören.

Förutsägelsen av cisplatins behandlingseffekt med en 205 mRNA biomarkörprofil har tidigare visats i en retrospektiv studie i två icke-småcellig lungcancer (NSCLC) patientkohorter som fick adjuvant cisplatin1. Nu har en sammanfattning med den blindade kliniska fas IIb-resultaten från iCIP-studien skickats till ASCO och kommer utgöra ryggraden i diskussioner med potentiella partners vid ASCO-konferensen.

ASCO är den största cancerkonferensen och hålls den 2-6 juni i Chicago, USA.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett danskt bioteknikföretag inom onkologi som i april 2022 licensierade världsomspännande rättigheter till LiPlaCis® och dess DRP®-kompanjonsdiagnostik (tillsammans kallat iCIP™) från Allarity Therapeutics (tidigare Oncology Venture ApS). CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller underlicensiering av iCIP. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och dra nytta av cisplatin.
CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP.

Om iCIP™
CHOSA befinner sig i ett sent kliniskt utvecklingsstadium av iCIP™ (dvs LiPlaCis® och dess DRP®-diagnostikverktyg ) som det har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet att förutse och därigenom välja ut den patient som kommer att dra mest nytta av cisplatinbehandlingen. Cisplatin DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Även när lungcancerkirurgi lyckas ta bort alla synliga tumörer, får alltför många patienter återfall av cancern. Cisplatinbehandling, efter operation, är en standardbehandling som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid. Fram tills nu, vet läkarna inte vilken patient som kommer att ha nytta av cisplatinbehandlingen. Det är här cisplatin-DRP diagnosverktyg kan utgöra en potentiell behandlingsförändring. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter kirurgi för att döda kvarvarande tumörceller. Vävnad från patientens lungcancer testades med cisplatin DRP-teknologi för att få poäng på en DRP-skala. En hög poäng var direkt kopplad till hög cisplatineffektivitet. Således hade patienten med de 10 % högsta poängen en 3-års överlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA
Oncology.

LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.