Pressmeddelande

CHOSA Oncology AB initierar betalning av sista delen av lånet till RhoVac AB

Apr 08, 2023

CHOSA Oncology AB har påbörjat betalningen av slutlig del av lånet på 10 MSEK och ränta som RhoVac AB erhållit från aktieägarna för att stödja utvecklingen av RV001.

VD Peter Buhl kommenterar: "Efter flera administrativa steg har CHOSA initierat återbetalningsprocessen för att uppfylla våra åtaganden gentemot långivarna. Jag vill tacka er alla för ert tålamod och för ert stöd i att utveckla produkter för svårbehandlade cancerformer.”


Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-08 10:31 CET.

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk kompetens och affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP™.