Styrelse

Lars Hedbys | Styrelseordförande 2023

Lars Hedbys har över 30 års erfarenhet inom life-science, inklusive 20 år på ledande befattningar. Hedbys har en civilingenjörsexamen i kemiteknik från Chalmers Tekniska Högskola samt en doktorsexamen i biokemi från Lunds Tekniska Högskola. Från sin långa karriär inom Astra Zeneca (Lund), var han verksam inom projektledning, klinisk forskning och utveckling.

 

Neil Goldsmith | Styrelseledamot 2023

Neil Goldsmith, född 1963, är brittisk medborgare och bosatt i Danmark, och har en first-class honors degree i zoologi från University of Oxford. Han har en 35-årig meritlista när det kommer till att bygga life science-företag. Han har genom åren varit medgrundare till flera noterade bolag (,Evolva SA;  Personal Chemistry AB samt Topotarget A/S) samt suttit i  ledningen för ytterligare bolag. Goldsmiths övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i Conarium Biosystems LLC, Double Bioventures Ltd, Merian Life Sciences ApS, Sundew ApS och Unibio plc. Partner i 1632 LLP.

Efter genomförandet av förvärvet av Chosa kommer Neil Goldsmith indirekt att inneha 2 371 606 aktier i Bolaget.

Ingrid Atteryd Heiman | Styrelseledamot 2023

Ingrid Atteryd Heiman, född 1958, har en kandidatexamen i finansiering och industriell marknadsföring från Lunds universitet och en MBA i International Business från Uppsala universitet. Atteryd Heiman har en bred erfarenhet inom företagsledning och styrelsearbete från livsmedel, läkemedel, biomedicin, Life Science, kvinnohälsa och finansiella tjänster, samt av internationella affärer inklusive affärsutveckling i Europa, USA och Asien.

Atteryd Heimans övriga uppdrag inkluderar: Styrelseledamot i Amniotics AB (publ), CarpoNovum AB, Ilama AB, Pharmiva AB (publ), Redwood Pharma AB (publ) och VitalSigns AB.

Ingrid Atteryd Heiman innehar inga aktier i Bolaget.

Claus Frisenberg Pedersen | Styrelseledamot 2023

Claus Frisenberg Pedersen, född 1972, har en master i strategi och organisationsutveckling från Copenhagen Business School och en Diploma (HD) i finans från Copenhagen Business School. Frisenberg Pedersen lång erfarenhet som strategisk rådgivare som partner i Bain & Company, med primärt fokus på M&A, FMCG och Commercial Excellence. Frisenberg Pedersen har även lednings- och grundarerfarenhet från biotekniksektorn (Oncology Venture ApS; 2X Oncology Ltd.).

Claus Frisenberg Pedersens övriga uppdrag inkluderar: Styrelseordförande i 2Ø ApS, Finn L & Davidsen A/S, Servicelovers ApS och SJEB A/S. Styrelseledamot i Nellemann Holding A/S.

Efter genomförandet av förvärvet av Chosa kommer Claus Frisenberg Pedersen indirekt att inneha 7 332 952 aktier i Bolaget.

 

Ulla Hald Buhl | Styrelseledamot 2023

Ulla Hald Buhl, född 1964, en examen i hälso- och sjukvårdsadministration från Syddansk Universitet, en kandidatexamen i omvårdnad, och har genomgått Board Leadership Masterclass vid Copenhagen Business School. Hald Buhl har 25 års erfarenhet inom biotekniksektorn som serieentreprenör, grundare och/eller medgrundare (Oncology Venture A/S, 2X Oncology Ltd., Cessatech A/S, Buhl Oncology ApS, Chosa Oncology ApS och Aïda Oncology ApS) samt har varit delaktig flerabörsintroduktioner (WntResearch AB, MPI A/S, Oncology Venture A/S, och Cessatech A/S) samt två produktgodkännanden (Savene® och Belinostat®).

Ulla Hald Buhls övriga uppdrag inkluderar: verkställande direktör för Aïda Oncology ApS och Buhl Krone Holding.

 

Efter genomförandet av förvärvet av Chosa kommer Ulla tillsammans med Peter att inneha 15 506 935 aktier motsvarande cirka 24,7 procent av Bolaget..