CHOSA AB publicerar sin årsredovisning för 2023

May 10, 2024

CHOSA fokuserar på LiPlaCis® och dess DRP® läkemedelssvarsprediktor, till vilken de har globala rättigheter. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller sublicensiering av LiPlaCis® och DRP®. CHOSA publicerar idag sin årsredovisning för 2023.