CHOSA-teamet kommer delta på ASCO och presentera fas II-data från iCIP-studien

Feb 15, 2023

CHOSA har skickat in en sammanfattning som presenterar kliniska data från den första prediktiva biomarkören för cisplatin och LiPlaCis vid metastaserad bröstcancer till ASCO (American Society of Clinical Oncology). CHOSA-teamet kommer delta ASCO som utgör en del av affärsutvecklingen, genom att träffa intresserade partners.

Kraftigt förbehandlade bröstcancerpatienter i sent skede (oavsett subtyp) utgör en enorm behandlingsutmaning. Cisplatin fungerar på vissa patienter men diskvalificeras ofta på grund av toxicitet. LiPlaCis® är en liposomal formulering under utveckling, som använder den sPLA2-utlösta frisättningen av cisplatin direkt på tumören.

Förutsägelsen av cisplatins behandlingseffekt med en 205 mRNA biomarkörprofil har tidigare visats i en retrospektiv studie i två icke-småcellig lungcancer (NSCLC) patientkohorter som fick adjuvant cisplatin1. Nu har en sammanfattning med den blindade kliniska fas IIb-resultaten från iCIP-studien skickats till ASCO och kommer utgöra ryggraden i diskussioner med potentiella partners vid ASCO-konferensen.

ASCO är den största cancerkonferensen och hålls den 2-6 juni i Chicago, USA.