RhoVac AB byter namn till CHOSA Oncology AB

Feb 10, 2023

Bolagsverket har registrerat namnändringen från RhoVac AB till CHOSA Oncology AB och bolagets aktier kommer därmed att handlas under det nya namnet CHOSA Oncology AB på Spotlight Stock Market. Det nya kortnamnet kommer att vara CHOSA.

Den 11 januari 2023 hölls en extra bolagsstämma i RhoVac AB. Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om att godkänna förvärvet av CHOSA ApS, samt att ändra bolagets företagsnamn till CHOSA Oncology AB. Det nya namnet har registrerats av Bolagsverket och handeln i bolagets aktier kommer ske under det nya namnet CHOSA Oncology AB (kortnamn: CHOSA) från och med den 15 februari  2023. ISIN-koden kommer att fortsätta vara SE0007784319. FISN-koden ändras till CHOSAON/SH

I samband med namnbytet kommer bolagets hemsida att vara www.chosaoncology.com där finansiell information, regulatoriska pressmeddelanden och annan investerarrelaterad information kommer att publiceras.

Som tidigare kommunicerats har bolagets styrelse och ledning, i och med förvärvet, förändrats. Peter Buhl Jensen tillträde den 18 januari som bolagets VD, samtidigt som Neil Goldsmith (Ordförande), Ulla Hald Buhl, Claus Frisenberg och Ingrid Atteryd Heiman numer utgör bolagets styrelse tillsammans med den tidigare ledamoten Lars Hedbys.