Företrädesemission

Kalendarium

Kvartalsrapport 1

5 maj 2023

Bolagsstämma

26 maj 2023

Kvartalsrapport 2

28 augusti 2023

Kvartalsrapport 3

10 november 2023

Bokslutskommuniké

9 februari 2024