ASCO 2023

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Økonomisk Ugebrev, Köpenhamn 2023-04-19 (på danska)

Please accept marketing-cookies to watch this video.

Drug Response Predictor

Vårt unika övertag

Vårt unika övertag är vår patenterade cisplatin Drug Response Predictor. Vi är övertygade om att detta patent låter oss betydligt förbättra överlevnadsgraden hos cancerpatienter, genom att förutsäga den individuella patientens respons på cisplatin, genom att titta på de 205 mest relevanta generna i patientens tumör. Denna teknologi har bevisats låta oss förutsäga patienters reaktion på cisplatin, och kommer därför att hjälpa patienterna, investerarna och relevanta företag. CHOSAs DRP är den enda läkemedelsspecifika responsprediktorn som kan förutsäga vilka som kommer att dra nytta av cisplatin och vilka som inte kommer det.

Varför är detta relevant?

10-15% av alla cancerpatienter får cisplatin eller en av dess analoger. Dessutom har kombinationen av Cisplatin eller en av dess analoger med immunterapi visat en betydande förbättring i överlevnaden för cancerpatienter, och tekniken har därför ökat i popularitet under de senaste åren.

Från och med 2023 är det totala marknadsvärdet för PD-L1 & PD1 (immunterapi) 45,8 miljarder USD och beräknas växa till 105 miljarder USD 2028. Hälften av PD-L1 & PD1-marknaden finns inom cancerområden där cisplatin eller dess analoger är nyckelprodukter!

I dessa cancerområden drar ungefär hälften av patienterna nytta av cisplatin eller dess analoger. Vårt verktyg kan identifiera de patienter som drar nytta av cisplatin och vägleda patienter till andra alternativ när cisplatin förutses inte vara funktionellt. Detta förväntas betydligt öka framgångsgraden för kombinationen av cisplatin och immunterapi för patienten. Vidare kommer detta att minska antalet misslyckanden och kan vägleda patienter till en mer relevant medicin.

Idag finns det 9 PD-L1 & PD1-hämmare godkända av FDA och ytterligare 11 hämmare är under utveckling. Vår DRP-teknologi är direkt relevant för hälften av denna enorma marknad. Det nuvarande tillståndet på immunterapimarknaden är mättat, och företag behöver ett sätt att sticka ut från konkurrensen, därför är vårt mål att etablera ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap som kan hjälpa dessa företag att sticka ut.