Finansiell kalender

Årsredovisning

10 maj 2024

Kvartalsrapport 1

31 maj 2024

Bolagsstämma

31 maj 2024

Kvartalsrapport 2

30 augusti 2024

Kvartalsrapport 3

11 november 2024