LiPlaCis®

Cisplatin är ett av de mest effektiva cancerläkemedel som någonsin utvecklats. Många nya kemoterapiläkemedel har utvecklats under de senaste decennierna, men cisplatin har fortfarande stor plats i behandlingen. Även när det inte är det enda eller primära läkemedlet som ges till cancerpatienten, kan det vara en värdefull del av en kombinerad kemoterapibehandling. Cisplatin utgör ofta ett komplement till de riktade behandlingar som har dykt upp under de senaste åren, och delvis har cisplatinförsäljningen fortsatt att växa och används idag i 16 olika cancertyper.

LiPlaCis® är en liposomal formulering av cisplatin som möjliggör direkt frisättning intill tumören. Liposomerna är designade för att specifikt brytas ned av sekretoriskt fosfolipas sPLA2 – ett enzym som finns överuttryckt i ett antal olika tumörtyper.LiPlaCis är avsett att specifikt rikta in sig på cancercellerna och kan potentiellt ge både förbättrad effekt, förbättrad säkerhet och tolerabilitet jämfört med konventionellt cisplatinbehandling. I vissa cancerformer är cisplatin mycket aktivt, t.ex. i vissa barncancerformer, där det också har en förödande bieffekt genom att det förstör innerörat och leder till permanent dövhet. LiPlaCis har i kliniska fas I & II-studier visat mycket liten ototoxicitet (örontoxicitet) och ingen hörselnedsättning, vilket ofta är en orsak till att överge en annars effektiv behandling hos barn.