Presentationer

Økonomisk Ugebrev , Köpenhamn 2023-04-19 (på danska)

Stora Aktiedagen, Aktiespararna i Stockholm 2023-03-14

BioStockintervju med VD Peter Buhl, 2023-01-27

Företagspresentation med Neil Goldsmith