Presentationer

BioStock presentation; 2023-09-20

ASCO 2023

Økonomisk Ugebrev , Köpenhamn 2023-04-19 (på danska)

Stora Aktiedagen, Aktiespararna i Stockholm 2023-03-14 (på engelska)

BioStockintervju med VD Peter Buhl, 2023-01-27 (på engelska)

Företagspresentation med Neil Goldsmith (på engelska)