iCIP™ – Precision LiPlaCis® & DRP® med möjlighet till Breakthrough designation status

CHOSAs fas II-produkt består av LiPlaCis® och dess Drug Response Predictor – DRP®

iCIP™ kombinerar identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling, med förmågan att öka behandlingseffekten samt orsaka mindre toxicitet. CHOSA har starka kliniska fas IIb-data i metastaserande bröstcancer, vilket visar att patienter som gett utslag i DRP® svarade bättre på cisplatinbehandlingen. Dessa patienter har längre progressionsfri överlevnad och kanske till och med en totalt sett längre överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara  på behandlingen. CHOA anser att om de nyligen erhållna fas IIb-data kan upprepas i nästa kliniska pivotala studie, så kan iCIP påvisa en substantiell klinisk behandlingsförbättring i åtminstone ett effektmål jämfört med tillgänglig terapi. Detta kan leda till Breakthrough designation.