Press Release

CHOSA Oncology AB återbetalning av konvertibelt lån pågår - uppdatering

Apr 20, 2023

CHOSA Oncology AB har som tidigare meddelats inlett processen för återbetalning av det konvertibellån på 14,98 mSEK (plus ränta) SEK som RhoVac erhöll från aktieägarna för att stödja utvecklingen av RV001. Processen är tyvärr mer komplex än väntat, vilket orsakar en försening. Det har varit många frågor om beräkningen av räntan och nedan följer ett förtydligande.

Det ursprungliga lånet var 24 979 760 SEK, och en partiell återbetalning på 10 000 000 SEK betalades tillbaka den 29 augusti 2022. Räntan är 10% och CHOSA kommer att betala 5 månaders ränta på hela beloppet och 7 månaders ränta på resterande 14.979.760 SEK. Vi använder beräkningen 138 dagar från den 11 april 2022 till den 29 augusti 2022. Följaktligen är långivarens ränta per 1000 kr lån:

1000 SEK * 138 dagar / 360 dagar * 10% = 38,33 SEK

Efter den första återbetalningen är 1000 SEK lånet nu (14.979.760 SEK / 24.979.760 SEK = 0,59968)

= 599,68 SEK. Räntan på detta belopp är 10% för de återstående 7 månaderna 222 / 360 dagar * 599,68 * 10% = 36,98 SEK.

Räntan på det initiala lånet på 1000 SEK är alltså 38,33 + 36,98 SEK = 75,31 SEK.

Återbetalningen av lånet är en del av det ursprungliga finansiella avtalet med RhoVac och CHOSA arbetar hårt för att slutföra denna process så snart som möjligt eftersom detta kommer att gynna långivare, investerare och CHOSA.

VD Peter Buhl kommenterar: "Vi beklagar de besvär och problem som långivare har upplevt. Eftersom pengaöverföringen involverar flera banker och finansiella tjänsteinstitutioner och dessutom är en gränsöverskridande överföring har processen varit mer komplex än vi - som har tagit över RhoVac - hade förväntat oss”

CHOSA i korthet
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, genomföra kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering

Om iCIP™ – LiPlaCis® och DRP® tillsammans
CHOSA fokuserar på sent stadium av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess diagnostikverktyg DRP®) som CHOSA har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet för att förutse och därigenom välja vem som ska behandlas och vilken patient som kommer att dra mest nytta av cisplatinbehandlingen.

I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatinbehandling med förmågan att behandla dem med bättre effekt och mindre biverkningar. CHOSA har starka kliniska fas 2b-data i metastaserad bröstcancer, som visar att patienter som valts ut av DRP® svarade bättre på behandlingen; har längre progressionsfri överlevnad; och kanske till och med en totalt sett längre total överlevnad än de patienter som identifierades som osannolikt att svara bra på behandlingen. Cisplatin-DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Cisplatinbehandling efter operation är en standard som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid, och tills nu vet inte läkarna vem som kommer att ha nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP kan spela en avgörande roll. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienter med de 10 % högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90 % medan patienterna med de lägsta 10 % poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40 % som överlevde 3 år1.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA
Oncology.

LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.