Press Release

CHOSA Oncology AB presenterar på Stora Aktiedagarna i Stockholm

Mar 07, 2023

CHOSA Oncology AB (”CHOSA”) meddelar idag, 7 mars 2023, att bolaget kommer att presentera på Stora Aktiedagarna i Stockholm den 14 mars 2023. 

CHOSA’s VD Peter Buhl kommer att presentera bolaget på Stora Aktiedagarna i Stockholm den 14 mars 2023.
Programmet och anmälan till detta event sker på https: https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagarna-i-stockholm-i-mars

Om CHOSA Oncology AB
CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett erfaret internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP™.

Om iCIP™
CHOSA Oncology befinner sig i ett sent kliniskt utvecklingsstadium av iCIP™ (dvs LiPlaCis® och dess DRP®-diagnostikverktyg ) som det har världsomspännande rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda beprövade testet att förutse och därigenom välja ut den patient som kommer att dra mest nytta av cisplatinbehandlingen. Cisplatin DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatinbehandling vid lungcancer. Även när lungcancerkirurgi lyckas ta bort alla synliga tumörer, får alltför många patienter återfall av cancern. Cisplatinbehandling, efter operation, är en standardbehandling som tydligt ökar botandet av lungcancer, men inte alltid. Fram tills nu, vet läkarna inte vilken patient som kommer att ha nytta av cisplatinbehandlingen. Det är här cisplatin-DRP diagnosverktyg kan utgöra en potentiell behandlingsförändring.

Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter kirurgi för att döda kvarvarande tumörceller. Vävnad från patientens lungcancer testades med cisplatin DRP-teknologi för att få poäng på en DRP-skala. En hög poäng var direkt kopplad till hög cisplatineffektivitet. Således hade patienten med de 10% högsta poängen en 3-årsöverlevnad på 90% medan patienterna med de lägsta 10% poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40% som överlevde 3 år1. CHOSA har skickat in kliniska fas 2b-resultat från sin iCIP-studie på patienter med metastaserad bröstcancer i sent skede för presentation på ASCO-konferensen 2023.

1)  Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609 DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.

LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS