Press Release

CHOSA Oncology AB får utbetalat en skattekredit på 7,8 mSEK från Danska Skattemyndigheten

Dec 01, 2023

CHOSA Oncology AB (publ) (“CHOSA” eller “Bolaget”) har som väntat fått skattekrediten från den danska “Skattekreditordningen” på 5,1 mDKK motsvarande 7,8 mSEK. Skattekrediten är lika med skattevärdet av de kostnader som hänför sig till forskning och utveckling under räkenskapsåret 2022 för Rhovac ApS. Den erhållna skattekrediten är i linje med tidigare kommunicerade antaganden.

VD Peter Buhl kommenterar: “Vi är glada att meddela att den danska skattemyndigheten nu har återbetalat de kostnader som ansökts om och som använts för klinisk utveckling. Medlen kommer att stödja CHOSA:s affärsutveckling och partneringaktiviteter, för att säkerställa att LiPlaCis® och dess platin DRP® biomarkör når cancerpatienter, och ger dem de fördelar de behöver.”

Vid årets ASCO publicerade CHOSA framgångsrika fas 2b-data från en studie i metastaserad bröstcancer. Dessa data är en fortsättning på de redan publicerade data för platin DRPs framgång i att hitta platinrespondenter hos lungcancerpatienter. Cisplatin är en huvudkomponent i många cancerbehandlingar och ingår som komplement i många av de mest framgångsrika nya immuno-onkologiska behandlingarna. Vår DRP kan vara en viktig partner för att kunna erbjuda morgondagens personliga terapi. Vi är övertygade om potentialen i våra produkter och tror att de kommer att göra en betydande skillnad i kampen mot cancer.


Denna information är sådan som Chosa Oncology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-12-01 14:11 CET.

Om CHOSA Oncology AB

CHOSA Oncology AB är ett onkologiskt bioteknikföretag som leds av ett beprövat internationellt team med specialister inom onkologi, läkemedelsutveckling, kliniska prövningar, regulatorisk expertis samt affärsutveckling. CHOSA avser att ingå avtal om partnerskap eller utlicensiering av iCIP™.

Om iCIP™

CHOSA fokuserar på sen fas av klinisk utveckling av iCIP™ (LiPlaCis® och dess DRP® ”companion diagnostic” tillsammans) som den har globala rättigheter till. Cisplatin DRP är det enda bevisade testet för att förutse och därmed välja vem som ska behandlas och vem som kommer att dra nytta av cisplatin. I huvudsak kombinerar iCIP™ identifieringen av patienter som kommer att dra nytta av cisplatin behandling med möjligheten att behandla dem med högre effektivitet och mindre toxicitet.

Bröst: Vi har starka fas 2b-data i metastaserad bröstcancer1, som visar att patienter som valts ut av DRP® har 2 gånger längre progressionsfri överlevnad och de enda patienterna som fick signifikant tumörkrympning (>50%) hittades av DRP®.

Lung: Cisplatin DRP har tidigare visat sin förmåga att förutse värdet av cisplatin behandling vid lungcancer. Cisplatin behandling efter operation är en guldstandard som tydligt ökar lungcancerbot, men inte alltid, och fram till nu vet läkarna inte vem som kommer att dra nytta av cisplatin och vem som borde ha något annat. Det är här cisplatin DRP är en potentiell game changer, särskilt i ny neoadjuvant behandling där immunoterapi uppnår höga effektivitetsgrader när den kombineras med cisplatin-dubletter. Cisplatin DRP validerades i en blindad retrospektiv studie i två lungcancerpatientkohorter som fick cisplatin efter operation för att döda kvarvarande tumörceller. Således hade patienterna med de 10% högsta poängen en 3-årig överlevnad på 90% medan patienterna med de lägsta 10% poängen hade mycket lägre överlevnad med endast 40% som överlevde 3 år2.

  1. Buhl et al PLOS One doi: 10.1371/journal.pone0194609
  2. D Nielsen · 2023 — https://doi.org/10.1200/JCO.2023.41.16_suppl.3130 

DRP® är ett registrerat varumärke som tillhör Allarity Therapeutics, Inc. och används under licens beviljad till CHOSA Oncology.

LiPlaCis är inlicensierad från Allarity Therapeutics Ltd (tidigare Oncology Venture ApS) och LiPlasome Pharma ApS.